Peter’s Photos: 2001-04-14 Nose Plug Skin Photos

2001-04-14 Nose Plug Skin Photos

01 Nose Plug Skin 02 Nose Plug Skin Close 03 Nose Plug Skin Finished 04 Nose Plug Skin Finished 05 Nose Plug Skin Finished
06 Nose Plug Epoxy 07 Nose Plug Fibreglass 08 Nose Plug Fibreglass